Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                OBS. Detta webhotell stängs snart ner, men jag håller på med en

                                                  ny sida på adressen  http://www.malabyar.imala.se/

 

                                               Granberg 

 

Underlaget till redovisningen om Granberg är uppgifter från kyrkobokföringen och muntliga uppgifter som lämnats av Sadura Sjöner, Tore Holmgren och Lennart Bergman. Sadura är född i Malå-Vännäs men har sedan giftermålet med Ossian Sjöner bott i Granberg från 1940-talet och fram till 1995. Ossian är född i byn. Tore är född och uppväxt i Granberg. Hans mor Eva var syster till Ossian. Lennarts mor Elin var född i Granberg.

Granberg bestod ursprungligen av två hemman. Det västra, Granberg 1, upptogs av Jonas Jonsson (f 1841). Granberg 2, det östra anlades av Johan August Gustafsson (f 1842). Anläggningsåret för Granberg 1 är 1865 15/3 enligt sammanställningen i Mala sockens hembygdsbok. För Granberg 2 är anläggningsåret inte känt, men med utgångspunkt från husförhörslängderna går det att fa fram ett ganska säkert årtal.

Johan August Gustafsson var son till Gustaf Adolf Zakrisson i Holmsjö. Gustaf Adolf var född i Maltträsk men hans föräldrar hade flyttat till Brännäs ca 1833.

1866 gifte sig Johan August med Albertina Cederlund (f 1847) från Malå-Vännäs. Man kan anta att de sökte sig någonstans att bo tämligen snart efter giftermålet. De finns också antecknade i husförhörslängden för 1855-66 under Granberg (ej skilt från Holmsjö). Det är troligt att de börjar arbeta på sitt nybygge 1866.

Enligt den muntliga berättelsen skulle nybygget ha fatt sitt höga läge därför att Albertina ville bo så högt att hon skulle kunna se till Holmsjö. På den tiden hade en stor skogsbrand gjort att utsikten mot söder var mycket bättre än vad den är nu. Men en bidragande orsak var säkert att man ville söka sig ett högre, mindre frostlänt läge.

Jonas Jonsson var son till Jonas Johansson (f 1797). Familjen bodde i Holmsjö under de första åren på 1840-talet, men flyttade sedan till Sorsele. När Jonas d ä dog i lunginflammation 1868 anges i begravningsboken att han vistas i Granberg. Jonas d y var ogift när han bosatte sig i Granberg. Först 1877 gifte han sig med Sara Greta Jonsdotter (f 1851). Hon var dotter till Jon Larsson i Brännäs, halvbror till Stor Stina. Jonas Jonssons farfar, Johan Johansson (f 1858), var en av de första nybyggarna i Brännäs. Han härstammade från Falträsk men flyttade ungefär 1810 till Brännäs. Han flyttade dock till Myrberget i Sorsele när han var gammal och dog där.

Jonas Jonsson, "Granbergs-Jonk", lär ha varit mycket stark. Många berättelser om hans styrka lever fortfarande kvar i bygden. Det berättas bland annat att han bar hem järnspisen till sitt nybygge.

Jonas och Sara Greta hade sju barn. Men ingen av de fyra sönerna gifte sig, och de efterlämnade inte några ättlingar. Tre av dem dog också ganska unga. En av dem, Gustaf, var duktig snickare. Han tillverkade fönster och andra snickerier. Han gjorde också tegel. Karl levde tills han blev gammal och bodde kvar i på hemstället. Oskar dog av blodförgiftning efter att ha fått ett litet sår när han skodde en häst. Han var förlovad och hade testamenterat sin hemmasdel till fästmön. Hon gifte sig aldrig och efter hennes död ärvde två av hennes syskonbarn stället. Nu ägs det av den ene av dessa, som använder det som fritidsbostad.

Av Jonas tre döttrar blev två, Hanna och Hilda, lärarinnor. Hanna förblev ogift och verkade som lärarinna i Adak i många år. Hilda gifte sig i Mörttjärn. Den tredje dottern Elin gifte sig med Engelbert Bergman från Lövbränna och de bosatte sig i Hemnäs. Elin var mycket musikalisk och hade påbörjat en utbildning när hon efter en svår förkylning miste hörseln och därigenom tvingades avbryta sin utbildning.

I Jonas August Gustafssons familj, på det andra hemmanet, föddes elva barn, sju flickor och fyra pojkar. Tre av barnen blev kvar i Granberg och två av döttrarna blev gifta i Löparliden. En del av barnen dog unga.

Sonen Oskar var gift och hade sju barn. Familjen bodde strax öster om den nuvarande bebyggelsen. Men han omkom genom en tragisk skjutolycka 1919. Han hade varit i skogen och jagat. På hemvägen stannade han och pratade med en granne som höll på att sätta upp ett stängsel. Medan han stod där stödde han sig mot bösspipan. En tredje person som också var sysselsatt med stängselarbetet kom med en börda stängselvirke som han släppte ner. En kvist tog så olyckligt att skottet avlossades och träffade Oskar i bröstet. Änkan kom förstås i en mycket svår situation och hon flyttade så' småningom från byn. Den hemmansdelen såldes till Vikström och Bergström i Malå och sedan vidare till Malå Trä.

En annan av sönerna, Axel Konrad (f 1886), bodde kvar till sin död. Han levde länge men var ogift och efterlämnade inga ättlingar.

Karolina, som var född 1876, var den av Jonas August Gustafssons barn som egentligen förde släktet vidare på hemmanet. Hon gifte sig med Nils Olof Sjöner från Aha i Sorsele. Han hette egentligen Persson. Enlig vad som berättats fick han öknamnet Sjöner därför att han gärna uppehöll sig vid och på sjön. Han hade träben och det gjorde väl att det var lättare att förflytta sig på vatten än på land. Så småningom bytte han ut Persson mot Sjöner.

Karolina och Nils Olof fick sex barn, men fyra av dem dog unga. Eva, född 1910, gifte sig med August Holmgren från Erikslund och Ossian, född 1918, med Sadura Lindahl från Malå-Vännäs. Båda dessa familjer bodde kvar i Granberg - Ossian och Sadura ända till hösten 1995. August hade sina rötter på mödernet i Brännäs. Hans morfar var Erik Johan Johansson Brännström.

Nils Olof dog redan i början på 1920-talet, medan Karolina levde ända till slutet av 1960-talet.

Granberg har ju aldrig varit någon stor by även om antalet invånare under byns blomstringstid var betydande. Något underlag för affär, post eller skola har det således inte funnits. Byborna har alltid måst söka sig till närliggande större byar för att få den typen av service. Byns läge i utkanten av Malå kommun har naturligtvis påverkat kommunikationsvägarna. På den tiden när man var helt hänvisad till att gå eller möjligen cykla var förbindelserna livligare med närliggande byar inom Sorsele än med Malå.

Innan den riktiga vägen byggdes fanns en cykelväg, s k kronväg, till Gargnäs. Det gjorde att byborna åtminstone sommartid oftast gjorde sina inköp där. Vintervägen hade man till Holmsjö. Posten hämtade man i Rengård inom Sorsele, dit man kunde cykla innan förbindelserna till Malå blev bättre.

När det gäller väg och elektricitet fick man vänta länge. Vägen från Holmsjö till Granberg påbörjades 1954 och avsynades 1956, och elstöm fick byn först 1964. Den första telefonen fanns hos August Holmgren. Tidigare var man hänvisad till Holmsjö för att få kontakt med yttervärlden.

Närmaste skola fanns i Holmsjö. Barnen måste således vara inackorderade under skoltiden. Senare gick de i Malå-Vännäs, innan även den skolan drogs in.

I dag är Granberg en i det närmaste avfolkad by. Sommartid lever den förstås upp, liksom andra byar i samma situation, när ättlingar till de forna nybyggarna vistas i sina fritidshus. Men byn är kanske inte dömd till en framtid som enbart "fritidsby", då det finns representanter för en yngre generation som har intresse för att bosätta sig permanent i byn.

 

Källa/

Malå-Vännäs Intresseförenings Byabok 

 

.

 

     

Webmaster:            

Ulf Bergström                bergstrom.fridhem@gmail.com