Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                OBS. Detta webhotell stängs snart ner, men jag håller på med en

                                                  ny sida på adressen  http://www.malabyar.imala.se/

                       

 

                                                    ADAK.

 

Denna by har från första början hetat Asplunda. Adak är en ändring av det lapska namnet Addaka, Addako. är det av lapparna givna namnet på en gammal och argsint gubbe som drevs av vår gamla och onda natur, ofta benämnd "Gammel-Adam". Det är av det givna namnet icke uteslutet, att någon av de första gamla gubbarna i Asplunda var en sådan där beskriven natur. En sådan där gubbe, som således skulle kallas "Gammel-Adam" kallades på lapska språket "Vuoras-Adakka" varav i detta fall det av gubben bebodda stället fick en del av hans öknamn Adakka, nu ändrats eller förkortats till Adak.

 

Byn ligger på sluttningarna av en hög kulle, mellan kullen och den tämligen höga Adakliden i sydväst, ligger de två Adakträsken.  Ungefär 1 kilometer norr om byn rinner Övre Skäppträskån förbi mot öster.

 

År 1807 anlände hit en man som tänker bygga och bo här. Han är från Brännan i Skellefteå och heter Jonas Johansson. Han har köpt insyningshandlingarna av Anders Johansson i Lainejaur för 4 kronor och 50 öre. Han hade sin familj med sig samt en ko som han på kvällen band under en yvig gran. Familjen bodde också till en början under en annan jättegran, kring vilken uppförts en riskoja till skydd mot, vind och regn. Så var det att hugga i av alla krafter för att till hösten ha en liten stuga att bo i, ett litet krypin för kon samt att till henne ha bärgat hö för vintern på de gräsrika ängarna runtom.

 

Johanssons hustru hette Kristina och var från Glommersträsk. Ännu idag lever minnet kvar om henne  nämligen att hon var med sin man i allt arbete, i vått och torrt som man brukade säga, samt att hon därmed bröt axeln ur led och hade stort men av detta under resten av sin livstid.

 

Efter några år fick Johansson en granne. Denne hette  Olof Johansson och kom flyttande från  Avaviken i Arvidsjaur. Han var kort till växten och känd under namnet "STÅBB-OLLE" , Ståbb kom av namnet stubbe och namnet betydde således "Kort-Olle". Han var välväxt och känd för sin enorma kroppsstyrka. Han hade också sin familj med sig och en ko. Familjen och kon fick den första sommaren bo på samma sätt som Johansson med sin familj och ko hade bott. Men hösten hade han också en 1iten stuga att bo i, ett krypin för kon samt avbärgat myrhö för vintern. Stugan stod överst på kullen. "Ståbb-Olle " ville bo högst uppe på kullen så att han skulle kunna se "då lopppen hoppe uppå myra och tåsken ( grodorna) simme ner i träske ( sjön)"  Sitt gårdställe kallade han Nylund. Adak utgjordes således av de båda stamhemmanen Asplunda och Nylund.

 

"Ståbb-Olle" var den först avlidne som begravdes på Malå Kyrkogård. Här skulle han nu få vila i frid och ro efter ett mödosamt liv.  Men efter en mycket omtalad SAGA fick så ej ske. Sagan lyder såhär.

I Malå-Vännäs bodde en man som almännt kallades "Gammal-Cederlund", denne ska ha varit mycket vidskeplig och ska enligt sägnen ha haft en del s.k svartkonster för sig. Han var en höst på kyrkhelg i Malåträsk och söp sig full. Han kom ihåg bland andra sin antagonist "Ståbb-Olle" . På kvällen gick han till kyrkogården och kallade upp Ståbb-Olle ur graven. Med denne följde en del andra döda.  De begav sig ner till "Gammel-Salmons gård och åstadkom stor förskräckelse bland allmänheten. Man hade sett, har det sagts att man såg huvudlösa varelser gå omkring på gården. Några skyndade sig då till Prästen Johannes Mörtsell och omtalade händelsen. Mörtsell klädde sig hastigt och följde med till Salmons gård, där han i Herrens namn bad de avlidna att gå tillbaka till sina vilorum, vilket de också gjorde. Det berättas vidare att Cederlund på morgonen efter var blodig och hade sänderrivna kläder. Ha hade då sagt att han under natten återigen hade varit till Ståbb-Olles grav och då slagits med denne.

 

Om Jonas Johansson som dog en tid före grannen och innan de fanns kyrkogård i Malåträsk berättas att han bad äldste sonen Johan, att begrava honom överst på kullen inom "Hagabandet" så  att vilda djur inte skulle äta upp honom innan han på vintern skulle fraktas till Arvidsjaur och begravas där.

 

Jonas Johansson hade fem söner, vilka nämnas med antaget tillnamn, nämligen: Johan Asp, Hans Lagerlöf, Erik Jonsson, Jonns Grönlund och Anders Lundgren. Endast två av dessa bröder nämligen Johan Asp och Jonas Grönlund blev boende på faderns hemman, Lagerlöf var en av de äldsta bröderna och hade bördsrätt till hemmanet eller del därav. Han började också att bygga en ny gård , där Harald Grönlunds gård står ( Axel Lundmarks ). Han sålde emellertid hemmanet till Johan Nilsson i Malånäs för 300 kronor och begav sig till Norge, där han lång tid fiskade vid Lofotens öar. Under tiden passade brodern Jonas Grönlund på och hemmanet. Så länge ett hemman ej var skatteomfört från kronan, var det ett slags feidikomiss och fick ej säljas, ifall de kunde återbördas av någon i syskonskaran. Lagerlöf kallades efter sin återkomst från Norge för "Gammel-Norsken" och Anders som också också vistats en tid i Norge kallades "Lill-Norsken". Han blev bonde i Bastuselet och då kallades han även för "Bastusel-Ant". Jonas Grönlund Blev kanske genom sin bördshandling underlig till sinnes. Varje morron steg han hastigt upp ur sängen och klädde på sig i full utrustning, för att vara färdig, då lagens väktare som han väntade skulle "komma" och "taga honom"

 

Johan Asp som kallades för "Adak-Jani" hade 5 söner, nämligen Johannes Lindsköld, Jonas Anton Öhman, Nils Asp, Oskar Asp blev alla boende i Adak. Femte brodern Per Erik Asp som bodde i Strömnäs var tidvis kringresande skräddare.

 

Johannes Lindsköld delade sitt hemman mellan sönerna Nils Alfred, Jonas Gotthard och Oskar Leonard samt döttrarna Henrietta och Emelia. Som en rolig händelse kan nämnas, att vid laga skiftesdelning erhöll dottern Henrietta som ännu var mycket ung och ogift, mycken och minst skadlig rasmark på sin lott. Bröderna höll styvt på den saken, men de har säkerligen senare ångrat sig flera gånger och "klått sig bakom öronen" ty på Henriettas skifte upptäcktes "Adakgruvan" varest malm under namnet "Lindsköldsmalmen" bryts i myckenhet.

 

På Nils Asps hemman i Adak bor sönerna Ernst, Erik och Ludvig. Ernst bor på fadern och farfaderns gamla gård  och är nämdeman och betrodd kommunalman.

 

Jonas Anton Öhman delade hemmanet mellan sönerna Jonas, Viktor, Nils och Hjalmar som alla har faderns tilltalsnamn. Brodern Seth som fick av sina bröder en avstyckning är en skicklig smed. Av bröderna som är mycket händiga är Viktor skräddare, Nils byggmästare och Fritz Harald skräddare.

 

Jonas Grönlund hade många barn, nämligen sönerna Jonas, Oskar, Per Erik och Nils Edvard samt döttrarna Sara, Eufrosina, Matilda, Ceverina och Gustava Johanna. En del av barnen ärvde delar av faderns hemman. Oskar som var Murarmästare bodde på faderns gård. Per Erik fick ny gård i Brännliden och Nils Edvard gård i Adakliden. Jonas köpte gård i Karlsgård i dagligt tal kallad Rutjeliden av Karl Andersson. Äldsta systern Sara Fredrika var gift med "Slåbb-Jakob" som bodde i Rönås, Arvidsjaur.

 

I Adakliden bor förutom redan nämda, Nils Renlund från Skellefteå, Konrad Lundström, August Vänstedt, Gustav Eklund och Selfrid Strömberg.

 

Redan nämde Karl Andersson som troligen var från Lycksele eller Norsjö Socken, hade börjat ett nybygge på östra sidan av Rutjeträsket. Där var det emellertid så ofredligt genom troll och vittra att han måste flytta och börja med nybygget Karlgård. Från Rutjeträsket går ut en bäck, kallad Ruttjebäcken, där har upptäckts en värdefull malmådra.

 

Bror Oskar Asps son, Oskar Ludvig Asp bor på faderns gamla gård. Döttrarna Elina, Anna och Betty ärvde också var sin andel av hemmanet. Betty var gift med Knut Brännström från Högbränna, Sorsele. Elina Gift med Oskar Bergström från Hedberg och Anna gift med Hugo Mörtsell från Holmsjö.

 

Oskar Grönlunds söner Karl och Haronen Viktor var en tid kompanjon med handlaren Ragnar From från Jakobslund. Handelslägenheten som nu ägs av Alex From, står vid landsvägen Malåträsk-Slagnäs. Konsumaffären står mittemot på andra sidan uppfartsvägen till gruvan.

 

Detta är nu i Korthet om Jonas Johanssons efterkommande. Olof Jonsson eller Ståbb-Olle hade många barn , där näms sonen Petter, som bodde på faderns hemman och gamla gård, Sara gift med Nils Johansson Malånäs.En annan dotter gifte sig inom Jokkmokks socken.

 

Nils Petter hade 9 söner och 3 döttrar. Sönerna hette Abraham Oskar, Jonas Rickard, Nils, Per Erik, Karl Anton, Olof Axel, Jakob, Gustav och August. Döttrarna var Eva, Gustava och Kajsa Greta. Oskar bodde på faderns hemman och gamla gård i Adak. Jonas eller "Adaklid-Jonk" bodde först i Adakliden, men sålde hemmanet och flyttade till Gielas i Arjeplog. Axel blev bonde i Suovdåive. Per Erik bodde som inhyst på olika ställen. August bodde i Hornberg. Eva var gift med Jonas Johansson i Västra Lainejaur. Kajsa Greta gift med Per Hammarberg från Sorsele. Gustava och 4 av bröderna dog som ogifta.

 

Abraham Oskar Nilsson vars Hustru Eva Johansson var från Västra Lainejaur, delade sitt hemman mellan sönerna Oskar, Erik och Edvin.

 

Förutom de nu i korthet nämda bor mycket folk i Adak och ställen runt därom inom Adaks skifteslag.

"Väg bryter byggd" säger ett gammalt ordspråk, och de har sanneligen skett här. År 1890 fanns i Adak endast följande gårdar, Oskar Grönlunds, Nils Asps, Lindskölds, Oskar Aramssons och Oskar Asps på sydsluttningen, Jonas Anton Öhmans i Köln, Strömbergs i Strömnäs och 2 gårdar i Adakliden. Samp Per Hammarbergs krypin på norra sluttningen av Adakliden. Det var allt i Adak och närmast därintill. Dessutom fanns en gård i Surliden och en i Brännliden inom skifteslaget. Under tiden. Under tiden intill första Värdskriget kom någon ny gård här och där, men det var först omkring 1916 då vägen Stensund- Håptjärnliden blev färdigbruten som utvecklingen i Adak började med fart, och då synnerligast efter upptäckten av malmfyndigheterna.

Nya gårdar "växte upp som svampar ur jorden". De bofasta uppdelade sina hemman, varför nya gårdar måste byggas. Främlingar som kom och ämnade få arbete i gruvan, köpte jord och byggde gårdar utmed utfartsvägen från gruvan.

 

Förr i tiden arbetade man med salpetertillverkning, senare började man med tjärbränning och tegelslagning. Adakteglet var vida berömt och eftertraktat för sin hållbarhet. Förutom skogs och vägarbeten finns de nu många förtjänstarbeten i Adak och Kuorbevaregruvorna. I byn har intill senaste år funnits ett skolhus med bostad, även för barnmorska. Nu är detta ersatt med ett stort och modernt skolhus. I Adakbäcken finns en vattensåg och hyvleri. Mycket förädlat virke har sålts i Adak. Elektrisk belysning har man nu detta år 1943 erhållit i samhället genom gruvdriften.

Driftiga hantverkare finns det många av i Adak. Artur och Birger Öhman tillverkade i sina fabriker välgjorda möbler av alla slag. Skicklig smed är Seth Öhman, murarmästare är Gustav Grönlund. Viktor och Pelle Asp är skräddare.

 

"O.B.S. Ovanstående berättelser och uppgifter är hämtade från K-H Lundmarks studie om Malå socken och bebyggelsehistoria år 1943."

 

 År 2012 har följande uppgifter gått att få fram om Adak.

 

Invånare i Adak regionen är 205 personer, fördelade på 101 hushåll

 

Företag 2012

 

Adak Sågen      

Fairytale          

Kuorbevare Smide   

Leif Bergströms Måleri AB

Perssons Båt AB    

Roland Lundmarks Åkeri AB

Handlarn i Adak Ek. Förening

 

Sevärdheter och Evenemang

 

Saga Biografen 

Elvira Museet

Lapland Ultra

  

Länkar

 

http://www.adaksag.se/

http://www.fairytalez.se/

http://rb-blad.se/home/

http://www.perssonbat.se/

http://sagabiografen.ac.se/

http://www.laplandultra.nu/

 

 

 

 

.

 

     

Webmaster:            

Ulf Bergström                bergstrom.fridhem@gmail.com